Inicio


Os Documentos de Traballo en Ciencias da Linguaxe (DTCL) son un proxecto electrónico editado polos membros do grupo Gramática, Discurso e Sociedade (GRADES) da Universidade de Vigo que publica maioritariamente traballos de investigación orixinais e inéditos, así como traducións de artigos publicados noutras linguas. Esta revista científica cobre a área da Lingüística entendida nun sentido amplo, desde a Lingüística Xeral, ata a Sociolingüística, a Tradutoloxía e outras ramas da Lingüística Aplicada. Dentro deste eido transdisciplinar o contido temático é aberto.

A periodicidade desta revista é anual. O seu formato de publicación é acumulativo e o peche de cada número efectúase en decembro. A recepción de orixinais está aberta todo o ano. As contribucións son revisadas polas persoas editoras do número que informarán a autora sobre a súa adecuación ao proxecto. Seguidamente, os orixinais serán avaliados por dúas persoas membros do comité científico da revista (dobre cego) que emitirán un informe sobre a súa adecuación. Recibidos e valorados estes informes, as persoas editoras do número informarán á autora e decidirán sobre a súa publicación.

Todos os artigos publicados rexístranse a través dunha licenza de Creative Commons BY-NC-SA 4.0. Para máis información visite o apartado “Información para envíos” ou póñase en contacto con nós a través do apartado de “Contacto”.