Artigos


Pray for Paris”. La construcción mediática del terror yihadista – DTCL 05

Alicia Sentí Janssen

Estratexias de alfabetización nunha aula de Educación Infantil – DTCL 06

Marta Díaz Ferro

Retranca e estilización humorística nas narrativas da conversa cotiá – DTCL 07

Jorge Diz Ferreira

Anáfora na Língua Brasileira de Sinais uma proposta de categorização – DTCL 08

Leidiani Da Silva Reis e Jorge Bidarra


En papel


Ramallo, F. (2018) (ed.). Documentos de Traballo en Ciencias da Linguaxe. Universidade de Vigo. ISSN: 2530-349X. Depósito legal: VG 668-2016.